Een thuis-huis in de laatste fase. We bieden palliatieve zorg als u ongeneeslijk ziek bent. Bij palliatieve zorg gaat het niet om genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Veel mensen willen dan naar huis om in hun vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen. Soms is dat niet altijd mogelijk. U kunt dan terecht in het Hospice.

Onze zorg is veelomvattend en uw wensen en behoeften staan centraal. We beseffen dat deze fase in uw leven heel ingrijpend is. Wij willen u daarbij zo goed mogelijk helpen. Belangrijk is dat u de regie over uw leven blijft houden. Daarbij is de inbreng en hulp van familie en mantelzorgers van harte welkom. Samen staan we garant voor veiligheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geschoold in palliatieve zorg en 24 uur per dag is er zorg aanwezig.

Palliatieve zorg is o.a.:

  • Behandelen van pijn en andere klachten;
  • Voorkomen en oplossen van psychische en sociale problemen;
  • Geven van steun bij levensvragen;
  • Steunen van naasten bij het omgaan met de zieke;
  • Bieden van steun tijdens het afscheid nemen;
  • Geven van steun bij de verliesverwerking.

Onze locatie

  • Op locatie De Blaauwe Hoeve in Hulst is er Hospice ‘De Meander’. Dit Hospice bestaat uit vier éénpersoonskamers die ingericht kunnen worden met persoonlijke spullen. Voor familie is er de mogelijkheid om te overnachten.
  • Op locatie Stelle in Oostburg  is er Hospice ‘de Anemoon’. De Anemoon bestaat uit drie eenpersoonskamers die ingericht kunnen worden met persoonlijke spullen. Voor familie is er de mogelijkheid om te overnachten.

Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Palliatieve zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt gaan graag met u in gesprek.