Geriatrische revalidatie is revalidatie van voornamelijk ouderen na een acute aandoening of achteruitgang in het functioneren. Het verblijf in ons revalidatiecentrum is tijdelijk. Opname in ons revalidatiecentrum is aansluitend op een ziekenhuisopname, zoals na een knie- of heupoperatie, een beroerte of hersenbloeding.

Alle activiteiten staan in het teken van uw revalidatie en herstel. Doel is om u zo snel en optimaal mogelijk thuis weer zelfstandig te laten functioneren. We stimuleren u daarom, ook buiten de therapietijden, om zelf te oefenen. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan op uw mogelijkheden en wensen. Zaken die nodig zijn om zelfstandig thuis te kunnen wonen, leren we u (opnieuw) aan en oefenen we. Als aan het einde van de revalidatie blijkt dat thuis wonen niet meer gaat, kijken we naar een andere passende woonomgeving.

Het revalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum biedt plaats aan 24 personen. U heeft een aparte kamer. De badkamer en toilet deelt u meestal met iemand. Verder is er een gezellige gemeenschappelijke ruimte.

Deskundig team

U krijgt behandeling en advies van een team van behandelaars onder leiding van een arts. Onze verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten zorgen voor een compleet revalidatieprogramma.

Onze locaties

U kunt op deze locaties terecht voor geriatrische revalidatie:

Zorg aanvragen

Om in aanmerking te komen voor geriatrische revalidatie heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts, in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde. Revalidatie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt gaan graag met u in gesprek.