Samen met u en eventueel uw familie wordt de zorg en dienstverlening besproken. Belangrijk uitgangspunt is dat dit aansluit bij uw persoonlijke wensen en behoeftes. We willen u graag mee laten denken. Samen met u en de mensen rondom u, zoals familie en/of mantelzorgers én vrijwilligers. Eigen regie en zelfstandigheid is belangrijk. Van ‘verzorgen van’ naar ‘samen zorgen dat’.

Na verhuizing naar één van onze ouderenzorglocaties vinden we dat uw familieleden, buren en vrienden een rol moeten kunnen blijven spelen in uw leven. Samen actief meehelpen en meedenken draagt bij aan nog betere zorg. En dit verbetert de  kwaliteit van leven. Participatie is belangrijk. De zorg is een samenspel geworden: wat kunt u zelf, wat kan uw familie en/of mantelzorgers, wat kunnen vrijwilligers en wat doet ZorgSaam?

 

Wilt u zelf vrijwilliger worden?  Lees meer +