Helaas kan het voorkomen dat er voor sommige zorg een wachtlijst is. De wachtlijst ontstaat doordat er op een bepaald moment meer mensen gebruik willen maken van de zorg op één van onze ouderenzorglocaties dan dat wij kunnen leveren. De grenzen van onze mogelijkheden liggen namelijk vast door onder andere de capaciteit van onze ouderenzorglocaties. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de wachtlijst op onze ouderenzorglocaties van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

 

Wachtlijst

Aan de gepubliceerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over de wachtlijst kunt u contact opnemen met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.

Wachtstatussen Langdurige zorg

Sinds 1 januari 2021 zijn vanuit de wet afspraken aangepast rondom de wachtlijst. Er wordt landelijk gewerkt met een nieuwe indeling hoe iemand op een wachtlijst staat: de wachtstatus. Deze indeling (met wachtstatussen/situaties) geeft meer inzicht in de wensen en behoeften, maar ook in de noodzaak tot plaatsing. Er zijn vier verschillende wachtstatussen:

  1. Urgent plaatsen. Bij een crisissituatie, bij een rechterlijke machtiging of bij een snelle overplaatsing vanuit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Indien er geen plaats is op de locatie waar de voorkeur naar uitgaat, vindt opname elders plaats.
  2. Actief plaatsen. Bij een dreigende crisissituatie waardoor opname op korte termijn noodzakelijk is. Indien er geen plaats is op de locatie waar de voorkeur naar uitgaat, vindt opname elders plaats.
  3. Wacht op voorkeur. Er is een specifieke voorkeur uitgesproken voor een locatie. De (thuis)situatie is verantwoord om de wachttijd voor deze locatie te overbruggen. Er wordt een wachttijd opgebouwd en een aanbod volgt op volgorde van wachttijd. Indien een plaats beschikbaar is, spreken we een verhuisdatum af. Wordt dit eenmalige aanbod niet geaccepteerd, dan verandert de status naar ‘wacht uit voorzorg’ en vervalt de opgebouwde wachttijd.
  4. Wacht uit voorzorg. Er is een specifieke voorkeur uitgesproken voor een bepaalde locatie met het oog op de toekomst. De wens is er om nog niet te verhuizen. Er wordt geen wachttijd opgebouwd. Dit betekent dat er geen aanbod zal worden gedaan om een eventuele verhuizing in gang te zetten. Er wordt pas wachttijd opgebouwd wanneer de status wordt aangepast. Verandert de situatie? De status dient aangepast te worden. Neem dan contact met ons op.

Voor vragen over de wachtstatus kunt u contact opnemen met onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.