Voor Wonen & Zorg

Algemene voorwaarden VVT zijn schriftelijke afspraken en regelen de rechten en plichten van de cliënt en de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op van toepassing ongeacht de zorg. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als er een specifieke soort zorg wordt gegeven. Lees in een beknopt overzicht meer over de Algemene voorwaarden VVT:

Publieksfolder Algemene voorwaarden VVT 

Algemeen

Algemene voorwaarden VVT – Algemeen

Bijzondere delen

Algemene voorwaarden VVT – Eerstelijns verblijf

Algemene voorwaarden VVT – Geriatrische revalidatiezorg 

Algemene voorwaarden VVT – Modulair pakket thuis (mpt) en Volledig pakket thuis (vpt) 

Algemene voorwaarden VVT – Wet zorg en dwang 

Algemene voorwaarden VVT – Zorg met verblijf