Onze zorgmedewerkers in de Thuis- en Ouderenzorg werken met een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit betekent dat zij digitaal rapporteren. Hun handelingen en bevindingen rapporteren ze via een mobiele telefoon of tablet in het cliëntinformatiesysteem.

Voordelen van het ECD

  • Er vindt snellere rapportage plaats via het ECD. Er blijft meer tijd over voor zorg;
  • We houden de voortgang van uw zorg nog beter in de gaten;
  • Het ECD is overzichtelijker, dus er is minder kans op fouten;
  • Betere samenwerking en afstemming tussen de zorgmedewerkers/behandelaars.

Vragen en antwoorden over het ECD

Zijn mijn online gegevens veilig?

De privacy van uw gegevens is gewaarborgd door maatregelen die voldoen aan wettelijke eisen. Zo werken de zorgmedewerkers bijvoorbeeld met een dubbele inlogcode. Ook gaat de informatie over een beveiligde internetlijn. U (of uw contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger) bepaalt wie inzage heeft in uw gegevens.

Hoe werkt het ECD precies?

In het ECD leggen we in één digitaal dossier alle cliëntgegevens vast. Op elk moment en op elke plaats kunnen uw zorgmedewerkers uw gegevens inzien. Omdat er gewerkt wordt vanuit één dossier, is er een betere en snellere kennisdeling en afstemming tussen uw zorgmedewerkers onderling, maar bijvoorbeeld ook met behandelaars. Doordat we vanuit één dossier werken, heeft iedereen die met uw zorg te maken heeft de beschikking over dezelfde informatie.

Verdwijnen al mijn gegevens op papier?

Nee, het zorgleefplan printen we nog wel voor u en dit ligt bij u thuis. Hierin staat wat we met u hebben afgesproken over de zorg die we leveren. De rapportages verwerken we digitaal. In het ECD staan alle gegevens van u, dus ook het zorgleefplan.

Rapportages bekijken via Caren Zorgt

U kunt als cliënt de rapportages bekijken. Online bekijkt u (of uw contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger) dan zelf uw gegevens. Dat kan via Caren Zorgt.