Mantelzorgers geven op een actieve manier een bijdrage aan de zorg, omdat ze een persoonlijke band hebben met één van onze bewoners en cliënten. Het komt de kwaliteit van leven ten goede als naast professionele zorg mantelzorg een rol speelt. Dat wil zeggen met waarborgen voor de kwaliteit van zorg en zodanig dat mantelzorgers niet overbelast raken. ZorgSaam Zorggroep ziet mantelzorgers naast zorgmedewerkers en vrijwilligers dan ook nadrukkelijk als partners in de zorg. Hun bijdrage is van groot belang. We organiseren dan ook regelmatig bijeenkomsten om mantelzorgers te informeren, te ondersteunen of gewoon even te ontlasten van hun dagelijkse taken.

Vragen

Als mantelzorger heeft u vast vragen. Mag ik me bemoeien met de zorg voor mijn naaste? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe kan ik mijn aandachtspunten over de zorg bespreken? Er worden met u  afspraken gemaakt over de taken als mantelzorger. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en maken deel uit van het zorgplan. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze mantelzorgcoördinator Tjitske Bos via mantelzorg@zzv.nl of tel. 06 – 5145 6307. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van onze zorgmakelaars van het Zorgadviespunt.