ZorgSaam is een ‘netwerkorganisatie’. Diverse vormen van zorg vallen onder één organisatie en werken met elkaar samen. Patiënten, cliënten en bewoners hebben zo het voordeel dat ziekenhuiszorg, thuiszorg, ambulancezorg en ouderenzorg allemaal ZorgSaam zijn.

Bovendien zijn wij onderdeel van een groot (zorg)netwerk met andere zorgaanbieders, in Zeeland én daarbuiten.

Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor innovatieve oplossingen. Inmiddels zijn 66 partijen betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Allemaal met het besef over grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. En dat zelfs buiten bestaande wet- en regelgeving. Zo streven we naar innovatieve oplossingen die de zorgkloof dichten. Daarom denken ook Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee.
Meer informatie op www.zeeuwsezorgcoalitie.nl.

Partnership UZ Gent

Voor specialistische complexe ziekenhuiszorg die niet in Zeeuws-Vlaanderen te organiseren is, zijn er samenwerkingsverbanden met uitstekende topklinische ziekenhuizen net over de grens of elders in het land. Met name het partnership met het Universitair Ziekenhuis in Gent (België) is van groot nut voor veel patiënten. De complexe ingreep vindt in Gent plaats en voor de nazorg weer bij ons.

Andere ziekenhuizen

In de regio
Ook met ziekenhuizen in Nederland en België als het UZ Antwerpen, Sint Jan in Brugge, Maria Middelares in Gent, Erasmus in Rotterdam en Adrz in Goes/Vlissingen wordt samengewerkt.

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
Als ZorgSaam Ziekenhuis zijn we één van de 28 Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen in Nederland, afgekort SAZ. Op verschillende terreinen wisselen de 28 ziekenhuizen informatie uit en bundelen ze de krachten. Meer informatie op www.saz-ziekenhuizen.nl.

ZeeSaV

ZorgSaam werkt samen met andere Zeeuwse verpleeghuisorganisaties. Het Zeeuws Samenwerkingsverband Verpleeghuiszorg (ZeeSaV) is in 2019 opgericht, waarin de zes grootste verpleeghuiszorgorganisaties in Zeeland samenwerken. Dit zijn AllévoSVRZWVO ZorgZorgstroomZorggroep Ter Weel en ZorgSaam.

In gezondheidscentra

ZorgSaam werkt ook met andere zorgverleners samen in gezondheidscentra. Op meerdere locaties in Zeeuws-Vlaanderen werkt de medische en/of thuiszorg van ZorgSaam vanuit hetzelfde gebouw als huisartsen, apothekers en anderen. Voordeel daarvan zijn de korte lijntjes onderling waardoor meerdere zorgverleners elkaar kunnen aanvullen en versterken.  Een paar voorbeelden zijn Gezondheidscentrum Antonius in OostburgGezondheidscentrum Axel en Gezondheidscentrum De Bron in Kloosterzande.

Viazorg

Viazorg is opgericht door Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met als hoofddoel om instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg – en welzijnssector te realiseren. Viazorg ondersteunt en adviseert de zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en imago.

Andere samenwerkingen

 • Accureon, klinisch chemisch laboratorium
 • Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
 • Apotheek Scheldezoom
 • Bodyline healthcenter
 • Cardiologie Centra Nederland (CCN)
 • Cascade
 • Dé Zeeuwse keuken
 • Diagnovum, diagnostische zorg
 • Embraze, kankernetwerk
 • Geriatrisch revalidatiezorg netwerk Zeeland & Goeree Overflakkee
 • Microvida, medische microbiologie
 • Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK)
 • Pathan, pathologisch laboratorium
 • Zeeuwse praktijkroute (Scalda)
 • Zeeuwse zorgmensen
 • Zeeuwse zorgschakels