Bij het overnemen van de zorg voor patiënten kunnen binnen de keten incidenten ontstaan. Om deze incidenten te kunnen signaleren én ervan te leren, kunt u er melding van maken bij ZorgSaam. Dit heet transmuraal incident melden (TIM). Hiervoor is een online formulier beschikbaar.

Melding over patiëntenzorg

Als zorgpartner van ZorgSaam kunt u bij ZorgSaam een incident of bijna incident melden. Het gaat hierbij om een melding over patiënten/cliëntenzorg met een relatie tot de behandeling bij ZorgSaam, zowel in het ziekenhuis, als bij thuis- en ouderenzorg. Invullen is laagdrempelig: u doet dit online en het kost hooguit 5 minuten. Op deze manier kunnen wij (mede dankzij onze partners) onze zorgverlening blijven verbeteren.

Behandeling melding

Nadat u als zorgpartner een melding heeft gedaan, wordt de melding door de TIM-coördinator in behandeling genomen. Mogelijk wordt door de TIM-coördinator nog om aanvullende gegevens gevraagd, zodat door de betrokken afdeling een goede analyse van het (bijna) incident gemaakt kan worden. Vervolgens wordt gekeken hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden, en worden deze als verbetermaatregelen opgepakt. U hoort binnen 6 weken wat er met uw melding is gebeurd.

Uitgangspunten invullen meldformulier

We vragen u om bij het invullen van het meldformulier rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

  • Een TIM-melding heeft altijd te maken met een situatie waarbij een patiënt/cliënt betrokken is.
  • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen.
  • Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
  • Ga respectvol om met collega’s of partners in de zorgketen.

Contact bij vragen

Mocht u vragen hebben over een reactie of over de procedure dan kunt u contact opnemen met TIM-coördinator Petra Roegiest via kwaliteit@zzv.nl of via tel. +31 6 827 941 69.