Organogram

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Meerjarenbeleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2019-2022.

Visiedocument

ZorgSaam Magazine

Het ZorgSaam Magazine wordt huis-aan-huis bezorgd en verspreid via enkele locaties in Zeeuws-Vlaanderen, zoals huisartsen en bibliotheken. Heeft u vragen over ons Magazine? Mail dan naar info@zzv.nl. Onze laatste edities:

Jaarverslag ZorgSaam

Jaarverslag

Uitgebreid jaarverslag

ZorgSaam stelt elk jaar een jaarverslag samen over het afgelopen jaar. Niet alleen omdat dit verplicht is , maar ook omdat we dit willen. We leveren zorg voor en door mensen en we willen deze mensen ook graag inlichten over hoe dat gebeurt.

Als onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn gedeponeerd, vindt u ze terug op de website van het CIBG. Dit is van een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vul bij instellingsnaam ‘ZorgSaam’ in en kies het gewenste jaar van uitgave.

Botbank ZorgSaam

Binnen ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is al vele jaren expertise aanwezig op het gebied van het uitnemen en implanteren van botmateriaal. Dit is georganiseerd binnen de botbank ZorgSaam; Het ministerie van VWS heeft de botbank van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen met ingang van 1 november 2009 erkenning verleend als orgaanbank.

De botbank is een onderdeel van ZorgSaam en georganiseerd binnen het OK- complex. De medische eindverantwoording van de botbank ligt bij dr. M.P. van de Kerkhove, orthopedisch chirurg. Daarnaast zijn er medewerkers van de OK opgeleid als botbank-medewerkers, is een kwaliteitsfunctionaris OK betrokken en wordt de botbank ondersteund door een beleidsadviseur.

De hoofdactiviteit van de botbank is het verwerven en vervolgens in bevroren toestand opslaan van donorbot (heupkoppen), met als doel het donorbot te kunnen gebruiken tijdens operaties waarbij donorbot noodzakelijk is. Het direct beschikbaar en ter plaatse hebben van donorbot is essentieel mocht er tijdens een operatie behoefte zijn aan donorbot.

Als botbank voldoen we aan de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal. Met regelmaat wordt intern en extern getoetst of alle activiteiten volgens afspraak en regelgeving verlopen.

Jaarlijks stelt de botbank een jaarplan op en wordt een jaarverslag over het voorgaande jaar geschreven.

Mocht u vragen hebben t.a.v. de botbank, dan kunt u contact opnemen met D. Bosschaart, beleidsadviseur, via d.bosschaart@zzv.nl.

 

Kwaliteit Langdurige zorg

Klik hier voor meer informatie.

Magazine n.a.v. vijfjarig jubileum GRZ-netwerk (december 2020)