Publicaties

ZorgSaam is een innovatieve organisatie, waar veranderingen en vernieuwingen aan de orde van de dag zijn. Om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen zijn er diverse publicaties en verslagen van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.

Meerjarenbeleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2019-2022.

Visiedocument

ZorgSaam Magazine

Het ZorgSaam Magazine verschijnt driemaal per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en via enkele locaties in Zeeuws-Vlaanderen (huisartsen, bibliotheken, etc.) verspreid. Heeft u vragen over ons Magazine? Mail dan naar info@zzv.nl. Onze laatste edities:

 

 

 

Jaarverslag ZorgSaam 

Populair jaarverslag (algemeen verslag en kwaliteitsverslag)

Uitgebreid jaarverslag

ZorgSaam stelt elk jaar een jaarverslag samen over het afgelopen jaar. Niet alleen omdat dit verplicht is , maar ook omdat we dit willen. We leveren zorg voor en door mensen en we willen deze mensen ook graag inlichten over hoe dat gebeurt. 

Als onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn gedeponeerd, vindt u ze terug op de website van het CIBG. Dit is van een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vul bij instellingsnaam 'ZorgSaam' in en kies het gewenste jaar van uitgave.  

Kwaliteitsverslag