Publicaties

Organogram

Meerjarenbeleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2019-2022.

ZorgSaam Magazine

Het ZorgSaam Magazine wordt huis-aan-huis bezorgd en verspreid via enkele locaties in Zeeuws-Vlaanderen, zoals huisartsen en bibliotheken. Heeft u vragen over ons Magazine? Mail dan naar info@zzv.nl. Onze laatste edities:

 

 

 

Jaarverslag ZorgSaam 

Jaarverslag

Uitgebreid jaarverslag

ZorgSaam stelt elk jaar een jaarverslag samen over het afgelopen jaar. Niet alleen omdat dit verplicht is , maar ook omdat we dit willen. We leveren zorg voor en door mensen en we willen deze mensen ook graag inlichten over hoe dat gebeurt. 

Als onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn gedeponeerd, vindt u ze terug op de website van het CIBG. Dit is van een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vul bij instellingsnaam 'ZorgSaam' in en kies het gewenste jaar van uitgave.

Kwaliteit Langdurige zorg

Klik hier voor meer informatie.

Magazine n.a.v. vijfjarig jubileum GRZ-netwerk (december 2020)