Kwaliteitsplan

Continu werken aan (het verbeteren van) de kwaliteit van zorg raakt sinds de introductie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2017) steeds meer ingebed in onze dagelijkse bedrijfsvoering. De begrippen van het kwaliteitskader zijn inmiddels ingeburgerd en we slagen er steeds beter in om de thema’s te vertalen naar ons motto: “Zo thuis als mogelijk”. Dit alles met als doel het (verder) verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten. In dit plan beschrijven we hoe we hier aan werken.

Kwaliteitsverslag

In dit kwaliteitsverslag wordt u geïnformeerd over de actuele status en voortgang binnen de Langdurige zorg van ZorgSaam. Dit is een uitwerking van het kwaliteitsplan waarin de vastgelegde ambities en doelstellingen staan beschreven.