ZorgSaam doet er alles aan om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Helaas komt het ook voor dat er patiënten overlijden bij ons. Net als alle andere ziekenhuizen houdt ZorgSaam sterftecijfers bij. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen. Als er meer mensen overlijden dan verwacht, gaan wij uitzoeken hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden.

De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio’s van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer lager liggen dan in andere regio’s. Ook kan het cijfer bijvoorbeeld beïnvloed worden doordat een ziekenhuis in de buurt een hospice heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico’s in kaart te brengen.

Sterftecijfers ZorgSaam

Het sterftecijfer wordt bekeken per jaar, maar ook over een periode van de laatste 3 jaar.

Sterftecijfers jaar 2022: 103 
Sterftecijfers jaren 2020-2022: 104

Sterftecijfers per diagnosegroep ZorgSaam

Bekijk de sterftecijfers voor alle diagnoses (2020-2022)

Ziekenhuischeck

Ziekenhuizen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. Zijn er complicaties geweest en is de uitkomst zoals verwacht? Al deze informatie vind je terug op ziekenhuischeck.nl. Je kunt de resultaten van ieder ziekenhuis op deze website bekijken. Ook kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken.