ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Het gaat hierbij om vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Dus misstanden waarbij de reputatie, integriteit en bedrijfsvoering van ZorgSaam in het geding is.

 

Klokkenluidersregeling

Bekijk de afspraken binnen ZorgSaam:

Klokkenluidersregeling