Na circa 14 werkdagen bespreekt de longarts de uitslag van het slaaponderzoek en de therapeutische mogelijkheden met u op het speciale spreekuur op woensdagmiddag in Terneuzen. Patiënten met OSAS of CSAS krijgen dan uitgebreid voorlichting van de longverpleegkundige. Vaak wordt direct informatie gegeven over de CPAP-apparatuur en wordt een adequaat masker aangepast door een medewerker van de firma die deze apparatuur verstrekt.

In sommige gevallen krijgt de patiënt dezelfde middag de apparatuur en het masker mee. Daarnaast, zoals de richtlijn voorschrijft, vindt er nog een screening plaats door de KNO-arts. Deze screening kan soms dezelfde middag, maar meestal binnen enkele dagen worden gerealiseerd. In geval van niet-ademhalingsgebonden slaapstoornissen wordt eventueel een therapeutisch plan opgemaakt in samenwerking met de neuroloog/psychiater.