U heeft een verwijsbrief van huisarts of specialist nodig waarin de relevante medische voorgeschiedenis en de actuele medicatie staat vermeld. Het eerste bezoek vindt plaats op de locaties De Honte in Terneuzen of Antonius in Oostburg. De longarts zal, indien nodig, aanvullend onderzoek laten verrichten zoals longfunctie-onderzoek, röntgenonderzoek of bloedonderzoek. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor slaaponderzoek (polysomnografie/polygrafie).

De KNO-arts zal na de anamnese en het onderzoek van het neus/keel-gebied besluiten of een behandeling aangewezen is. Veelal verwijst de KNO-arts, alvorens er een ingreep plaatsvindt, patiënten voor slaaponderzoek om een OSAS uit te sluiten.

Bij de overige slaapstoornissen zal de verpleegkundige de ingevulde vragenlijst en het slaapdagboek met u bespreken en naar aanleiding hiervan doorverwijzen naar de betreffende specialist. Zonodig volgt een aanvullend polysomnografisch/polygrafisch onderzoek.