Het eerste jaar worden patiënten met slaapapneu (APAP, CPAP, Bi-PAP en MRA) op de voet gevolgd. Na het eerste jaar wordt samen met de patiënt en de longverpleegkundige afgestemd wat het vervolgtraject wordt. Moeten er vaste controlemomenten zijn, vindt er controle op afroep plaats of neemt de patiënt zelf contact op als er problemen of vragen zijn?

Een uitzondering hierop zijn beroepschauffeurs. Zij moeten jaarlijks voor het rijbewijs een CBR-formulier laten invullen door de longverpleegkundige met daarbij de uitslag van een polygrafie-onderzoek of de wifi-uitlezing van de APAP/CPAP door de firma Mediq Tefa.