Het multidisciplinair team bestaat uit longartsenKNO-artsenneurologen, psychiaters en een kaakchirurg. Dit team wordt bijgestaan door slaapverpleegkundigen en longverpleegkundigen. Deze laatsten houden zich vooral bezig met voorlichting en begeleiding van patiënten met OSAS en CSAS.

Er is een speciaal multidisciplinair overleg voor snurken. Patiënten met een lichte vorm van OSAS of snurken zonder apneu komen in aanmerking voor een behandeling met een mandibulair repositieapparaat (MRA). Eventuele gebitsaanpassingen hiervoor (implantaten) worden ook door de kaakchirurg verricht. In bepaalde gevallen kan ook kaakstandcorrectie (kaakosteotomie) worden uitgevoerd.

In geval van ernstig overgewicht als oorzaak voor het slaap apneu syndroom wordt er samengewerkt met het Bariatrisch centrum ZorgSaam.

In het slaapcentrum bestaat er ervaring met behandeling met een slaappositietrainer (Night balance®)

De longartsen van het slaapcentrum zijn bevoegd voor keuringen voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).