Verwijzing naar longarts

Als de huisarts u naar de longarts verwijst, volgt eerst een gesprek en intake bij de longarts. Daarna maakt u een afspraak bij de secretaresse voor een slaaponderzoek. U krijgt dan ook een slaapdagboek.

Verwijzing naar neuroloog

Als de huisarts u naar de neuroloog verwijst, volgt er een telefonische intake met de gespecialiseerd verpleegkundige. Er wordt een diagnosetraject uitgestippeld waarbij afspraken gecombineerd worden, zodat zo min mogelijk bezoeken aan het ziekenhuis hoeven te worden gebracht. De verpleegkundige stuurt u een vragenlijst en slaapdagboek toe, welke tijdens het eerste bezoek met u worden besproken.

Slaapdagboek

Voorafgaand aan het slaaponderzoek in Slaapcentrum Zeeland houdt u 7 dagen lang een slaapdagboek bij. In dit dagboek beantwoordt u vragen over medicatie, drinkgewoontes en sporten in relatie tot uw slaapgedrag. Ook komen er vragen over inslapen, doorslapen en ontwaken aan bod. Na afloop van het onderzoek worden deze vragen u opnieuw gesteld.

Een behandeling bij slaapapneu in ons Slaapcentrum Zeeland wordt door alle zorgverzekeringen vergoed.