Vrienden van...

ZorgSaam doet haar uiterste best om het leven van onze bewoners zo prettig mogelijk te maken. Maar er zijn grenzen aan wat wij als medewerkers en als organisatie kunnen doen. Daarom zijn er binnen ZorgSaam Zorggroep diverse Stichtingen ‘Vrienden van…’ in het leven geroepen. Zij realiseren wat extra’s in de zorg. Iets dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Met behulp van sponsoracties, donaties, schenkingen en legaten wordt geld ingezameld om activiteiten en voorzieningen te bekostigen op onze ouderenzorglocaties. En dit komt onze bewoners en cliënten ten goede!

Stichting…

Vrienden van Antonius

 

 

 

 

Vrienden van Bachten Dieke

 

Vrienden van De Blaauwe Hoeve

 

 

 

 

Vrienden van Emmaus

 

Vrienden van Coensdike

 

 

Vrienden van Vremdieke

-

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze stichtingen ‘Vrienden van…’? Informeer op de locatie naar onze 'Vrienden van...' of stuur een mail naar info@zzv.nl.