Sneller op de been is een sneller herstel en beter op de lange termijn!

Uw knie- of heupgewricht wordt vervangen door een prothese. U krijgt een kunstknie of kunstheup. De vakgroep orthopedie van ZorgSaam Ziekenhuis werkt volgens een programma dat er onder andere op gericht is om zo snel mogelijk na de operatie te werken aan het herstel. Dit programma heet Rapid Recovery (snel herstel).

U bent sneller op de been, waardoor u minder achteruitgang in conditie ondervindt. Ook is er minder kans op complicaties. Rapid Recovery streeft naar betere zorgverlening. Belangrijk om te vermelden is dat u als patiënt actief wordt betrokken. Alle specialisten, fysiotherapeuten en medewerkers op de afdeling stemmen hun taken op elkaar af om u vakkundig te begeleiden. Zorg op maat staat centraal.

Bij het programma Rapid Recovery maken we gebruik van een andere manier van voorlichten, gebruiken we geen drains en katheters in het lichaam, is er aangepaste verdoving voor de operatie, verbeterde pijnbestrijding na de operatie en heeft u een actievere rol in de revalidatie. U mag na de operatie direct en volledig op het geopereerde been steunen.

Door die aanpak zijn de meeste patiënten in staat om binnen enkele uren na de operatie te staan en zelfs een stukje te lopen onder begeleiding. U heeft in principe geen tijd om u ‘ziek’ te voelen of tegen de revalidatie op te zien. Een groot deel van de patiënten is zelfs in staat om de dag na de operatie zelfstandig te lopen, zelfstandig naar het toilet te gaan en zichzelf te verzorgen. Na het behalen van enkele vastgestelde criteria mag u naar huis. Dit is meestal één tot twee dagen na de operatie. Sommigen gaan zelfs op de dag van de operatie al met ontslag. Een minderheid van de patiënten heeft een langer verblijf nodig in het ziekenhuis.

Omdat patiënten sneller op de been zijn en meer vertrouwen hebben in hun revalidatie is er ook minder hulp nodig. Bij een knieprothese blijft de fysiotherapeut een belangrijke rol spelen in de revalidatie, ook na ontslag uit het ziekenhuis. Bij een heupprothese is ondersteuning van fysiotherapie niet noodzakelijk. Overigens kan dit voor sommige patiënten toch een goede ondersteuning zijn tijdens de revalidatie.

Animatie

Nieuwe knie

Bron: NOV, dr. H.J. Mencke, dr. ir. J.G. Konings

Nieuwe heup

Gecementeerd

Bron: NOV, dr. H.J. Mencke, dr. ir. J.G. Konings

Ongecementeerd

Bron: NOV, dr. H.J. Mencke, dr. ir. J.G. Konings