Met een DEXA-scan kan worden vastgesteld of u botontkalking (osteoporose) hebt. Een DEXA- scan wordt gemaakt met behulp van röntgenstralen. Dit onderzoek wordt ook vaak een botdichtheidsmeting genoemd. Er wordt gemeten in welke mate het bot de röntgenstralen tegenhoudt.

Botontkalking

Bot is, net zoals huid en spieren, levend weefsel. Het vernieuwt zichzelf voortdurend. In een normale situatie wordt evenveel nieuw bot aangemaakt als er oud bot wordt afgebroken. Op deze manier blijft het bot optimaal gezond en sterk. Botverlies treedt op wanneer het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak verstoord is. Men spreekt dan van osteopenie of osteoporose. Osteopenie is een voorstadium van osteoporose. Er is dan wel al een afname van de hoeveelheid botmassa te zien. De sterkte van het bot is echter nog niet zodanig aangepast, dat er al bij normale belasting een breuk zal optreden. Osteoporose is een aandoening waarbij de dichtheid van beenderen steeds verder afneemt. Hierdoor verzwakken de botten en neemt de kans op botbreuken toe. Jaarlijks breken ruim 50.000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. Niet alleen oudere mensen kunnen osteoporose krijgen, het komt ook voor bij jongere mensen. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen boven de 55 jaar osteoporose.

Het onderzoek

In de onderzoekskamer worden uw lengte en gewicht opgenomen. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van berekeningen. Met een speciaal röntgenapparaat, ook wel DEXA-densitometer genoemd, wordt de botdichtheid van enkele ruggenwervels en de heupen gemeten. De DEXA-densitometer is een röntgenbuis gekoppeld aan een computer. Er worden in totaal drie scans gemaakt, één van de rug, één van de heup en eventueel één van de pols. Omdat er gebruik wordt gemaakt van (een kleine hoeveelheid) röntgenstralen moeten metalen voorwerpen in deze gebieden worden afgedaan, bijvoorbeeld kleding met ritsen, gespen en knopen. Tijdens het maken van de foto’s is het belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen. Het maken van de scans duurt in totaal ongeveer 15 minuten. Het (DEXA)onderzoek is verder pijnloos en voor zover bekend zijn er geen bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden.