Met behulp van röntgenstraling kunnen er foto’s van uw skelet, hart en longen (thoraxfoto) worden gemaakt. Röntgenstraling is straling die door weefsels van het lichaam heendringt. De verschillende organen, weefsels en botten laten niet evenveel van deze straling door, daardoor is het mogelijk om de verschillende structuren in het lichaam op een röntgenfoto te onderscheiden.

Röntgenstraling wordt opgewekt in een vacuüm röntgenbuis. Door sterke verhitting van een gloeidraad (de gloeikathode) komen elektronen vrij. Deze elektronen schieten van de kathode naar de positieve anode. Tussen kathode en anode is een hoogspanning aangelegd. De ontstane elektronenstroom tussen gloeidraad en anode noem je buisstroom. Bij de heftige botsingen tussen de elektronen en de anode komt röntgenstraling vrij.

Voorlichtingsfim

Bron: kwfkankerbestrijding