De mammograaf is een röntgenapparaat, waarmee foto’s worden gemaakt van de (vrouwelijke en soms mannelijke) borst(en). Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, wordt de borst tijdens het onderzoek enkele seconden vastgeklemd in het apparaat. Dit gebeurt met apparatuur, waarvan de röntgenbuis relatief zachte stralen genereert. Hierdoor kunnen kleine dichtheidsverschillen en zeer fijne verkalking in het borstweefsel worden waargenomen. Standaard maken we foto’s in twee richtingen per borst. Dit kan echter per patiënt verschillen.

Sinds april 2018 beschikt ons ziekenhuis over een tomosynthese apparaat. De borst wordt hiervoor op dezelfde manier samengedrukt zoals bij een gewone mammografische opname. De opname duurt maximaal 20 seconden. Tijdens deze opname beweegt de buis over een hoek van 50°. Hieruit worden beelden gemaakt. Elk beeld geeft 1 millimeter van de borst weer. Zo ontstaat er een beeldenset per borst. Wanneer die beelden samengevoegd worden, ontstaat er 3D-beeld. De radioloog bekijkt deze opname beeld per beeld.

Deze opnametechniek biedt het voordeel dat borstkankers die anders verborgen blijven door weefseloverlapping gemakkelijker en in een vroegtijdiger stadium gedetecteerd kunnen worden. Daarnaast is de uitgebreidheid van de letsels beter te beoordelen  en kunnen meervoudige letsels gemakkelijker gevonden worden.

Mammacentrum ZorgSaam

Op deze pagina leest u meer over ons Mammacentrum ZorgSaam.

Stereotaxie tafel

Stereotaxie betekent het lokaliseren van bepaalde plekken in het lichaam met behulp van coördinaten. Kortom: plaatsbepaling met behulp van opnamen onder verschillende hoeken.

Sommige afwijkingen in de borst zijn niet met echografie maar alleen met röntgenfoto’s te zien, zoals kleine verkalkingen. Dan moet ook de punctie met röntgenondersteuning worden uitgevoerd. Dit gebeurt met een speciaal röntgentoestel. Bij dit toestel ligt de patiënt op de buik op de onderzoekstafel en wordt de aangedane borst voorzichtig samengedrukt tussen twee platen. Door het maken van twee röntgenfoto’s onder een bepaalde hoek, kan precies worden uitgerekend waar en hoe diep de punctienaald moet worden ingebracht.