Er wordt niet ‘alleen maar een pilletje’ voorgeschreven. We kunnen ook fysiotherapie of psychologie (met aandachtsgebied hoofdpijn) inschakelen. Indien nodig vindt er aanvullend onderzoek plaats via een scan of bloedafname.

Vooraf aan uw eerste afspraak vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Ook kunnen we u vragen om een hoofdpijnkalender bij te houden.

Vragenlijst Hoofdpijncentrum

Hoofdpijnkalender

Hoofdpijnkalender

Onze aanpak

Via onderstaande link leest u meer over onze aanpak en welke stappen er worden ondernomen.