Migraine kan vooraf worden gegaan door een aura. Dit treedt op bij ongeveer een kwart van de mensen met migraine. Een typische aura uit zich door veranderingen in het gezichtsveld (zwarte vlekken, sterretjes zien), tintelingen of een doof gevoel in lippen, gezicht of hand (eenzijdig), eenzijdige spierzwakte of een gestoorde spraak. Soms zijn beelden verwrongen, voorwerpen zien er bijvoorbeeld kleiner of groter uit dan ze in werkelijkheid zijn. Binnen een uur na het ontstaan van de aurasymptomen begint de hoofdpijnfase.

Een migraineaanval kan 4 tot 72 uur duren, maar is meestal binnen één dag over. Sommige mensen hebben slechts af en toe een migraineaanval. Anderen hebben er regelmatig last van. Waarom de één zelden een aanval heeft en de ander heel vaak is niet bekend. Er bestaan geen laboratoriumtests die de diagnose migraine kunnen stellen, maar het specifieke patroon van de hoofdpijn maakt migraine gemakkelijk herkenbaar.

Ontstaan van migraine

Migraine ontstaat doordat de samenwerking tussen bloedvaten en zenuwbanen in de hersenen tijdelijk wordt verstoord. Aanleg speelt hierbij een rol. Een aanval kan optreden na lang uitslapen of juist te kort slapen, na een nachtdienst of na stress. Meestal is er echter geen duidelijke aanleiding. Bepaalde stoffen in voedingsmiddelen kunnen migraineaanvallen uitlokken, bijvoorbeeld smaakversterker, sulfiet (in wijn), nitraat (in bijvoorbeeld kolen) en aspartaam (kunstmatige zoetstof). Migraine komt bij vrouwen ongeveer driemaal zo vaak voor als bij mannen. Ongeveer 60% van de vrouwen met migraine brengt deze hoofdpijn in verband met de menstruele cyclus.

Behandeling migraine

Probeer te achterhalen waardoor de hoofdpijn wordt uitgelokt. De beste manier om daar achter te komen, is het bijhouden van een hoofdpijndagboek. Door dagelijks op te schrijven wanneer de hoofdpijn optreedt, wordt misschien duidelijk waardoor de pijn wordt uitgelokt. Als u denkt dat bepaalde voedingsmiddelen de aanval uitlokken, kunt u deze triggers proberen te vermijden. Vaak blijft de oorzaak echter onduidelijk. Soms helpen ontspanningsoefeningen om het aantal aanvallen te verminderen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van migraine is het vermijden van triggerfactoren. Migrainepatiënten kunnen baat hebben bij een regelmatig slaap- en eetritme en bij beperking van het gebruik van voedingsmiddelen en dranken met cafeïne. Er worden verder verschillende niet-medicamenteuze behandelingen aanbevolen voor migrainepatiënten zoals manuele therapie, fysiotherapie, chiropractie, osteopathie, yoga, acupunctuur en ontspanningsoefeningen. Van de meeste van deze methoden is echter niet bewezen dat ze werken. Voor chronische migraine (meer dan 8 dagen migraine en 15 dagen hoofdpijn per maand) is een botulinebehandeling geïndiceerd. Ook worden nieuwe technieken toegepast, zoals een botox– en cefalybehandeling. De laatste tijd is er ook meer aandacht voor een behandeling met cannabis.

Wat kunt u doen om een aanval te vermijden?

  • Vermijd triggers;
  • Eet regelmatig en vermijd voeding die een aanval opwekt;
  • Slaap regelmatig;
  • Beweeg regelmatig, vooral rustige activiteiten zoals wandelen, zwemmen of fietsen kunnen u helpen;
  • Leer stress te verminderen, bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen.

Zodra u een aanval voelt opkomen, kunt u een pijnstiller en eventueel een (zet)pil tegen misselijkheid en overgeven nemen. Voorbeelden van pijnstillers zijn bijvoorbeeld Paracetamol, Naproxen en Ibuprofen. Door ervaring leert u welke pijnstiller bij u het beste werkt. Als geen van deze pijnstillers helpt, kan er gekeken worden naar het starten van specifieke migrainemedicatie/aanvalsmedicatie. Dit worden triptanen genoemd.

Voorbeelden van triptanen zijn: Maxalt, Sumatriptan, Eletriptan, Fromirex. Dit middel neemt u direct in als u de hoofdpijn voelt opkomen, dus niet aan het begin van een eventuele aura. Zonodig kan het middel na 4 uur eenmaal herhaald worden. Voor het innemen van de triptaan is het raadzaam om bij misselijkheid eerst Domperidon in te nemen en vervolgens de triptaan. Heeft u meerdere aanvallen per maand, dan kunt u ervoor kiezen dagelijks medicijnen te gebruiken (onderhoudsbehandeling) om het aantal aanvallen te verminderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld propranolol, Topamax of riboflavine (hoge dosering vitamine B2).