Weer naar huis

Soms weet u direct bij opname hoe lang uw verblijf duurt. Soms is het moeilijk te voorspellen. U krijgt wel altijd van tevoren bericht over het moment van uw ontslag uit het ziekenhuis.

Bij het ontslag krijgt u uitleg van de verpleegkundige en ontvangt u formulieren en een medicatievoorschrift. Als er meer geregeld moet worden, betrekken we tijdig de transferverpleegkundige bij de voorbereiding van uw ontslag. Denk aan aanpassingen in de thuissituatie die nodig zijn, of opname in een verzorgingshuis, de inschakeling van de wijkverpleging of het regelen van thuiszorg.

Bijzonder om de geruststelling mee te maken voor de operatie. En de zorg na de operatie is boven verwachting. Mocht ik om een of andere reden nog eens naar een ziekenhuis moeten, dan ga ik zeker naar ZorgSaam!
Een tevreden patiënt

Vervoer naar huis

Wanneer u een onderzoek of een behandeling heeft ondergaan onder gedeeltelijke of algehele verdoving, mag u de eerste 24 uur niet zelf rijden. Als u om medische redenen een taxi of een ambulance nodig heeft, houdt dan rekening met het volgende:

  • Voor vergoeding is altijd een verklaring van uw arts nodig;
  • De vergoeding door de verzekering is afhankelijk van de polisvoorwaarden;
  • Taxikosten worden pas vergoed boven een bepaald bedrag. Het is daarom goed de taxirekeningen te bewaren. Met een verklaring van uw behandelend arts komt u wel in aanmerking voor een speciaal (goedkoper) tarief.

Bij uw vertrek

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over uw verblijf in ons ziekenhuis. Een compliment of een vriendelijk woord is voor ons veel waard, want we doen ons best voor u. Maar het kan ook zijn dat u een opmerking heeft, een verbeterpunt of een klacht. Daarmee kunnen we onze zorg steeds verder verbeteren. Op deze pagina kunt u uw ervaring delen met ons.

De huisarts

De medisch specialist brengt uw huisarts zo goed mogelijk op de hoogte van het verloop van uw ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. U kunt het beste wel zelf even melden bij uw huisarts dat u uit het ziekenhuis bent.

Thuiszorg

Soms heeft u nog enige tijd verpleegkundige hulp nodig. De hulp wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw wensen en persoonlijke situatie. Bespreek die situatie daarom tijdig met de verpleegkundige, dan kan het via de transferverpleegkundige goed geregeld worden. Omdat ZorgSaam naast ziekenhuiszorg ook thuiszorg en ouderenzorg aanbiedt, is de overgang in deze keten van zorg geen punt. Meer informatie over de thuiszorg van ZorgSaam vindt u op deze pagina.

Hulpmiddelen

Onze fysiotherapie in ziekenhuislocatie De Honte heeft een beperkt aanbod aan hulpmiddelen, zoals krukken. Op deze pagina leest u daar meer over. Voor andere hulpmiddelen, zoals een rolstoel, rollator of een hoog-laag bed, verwijzen wij u naar Vegro. Kijk voor meer informatie op de website van Vegro