Opname

Voor een onderzoek, behandeling of operatie kunt u één of meerdere dagen worden opgenomen op één van onze verpleegafdelingen.

De verpleegkundige ontvangt en begeleidt u op de afdeling. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen en krijgt u duidelijke uitleg over wat er zal gebeuren. Er vinden enkele voorbereidingen plaats. Denk aan controle van de pols, bloeddruk en het zo nodig scheren van de plaats van de ingreep. Daarna wordt u naar het onderzoek, de behandeling of operatie gebracht. Als die klaar is, brengen ze u weer terug naar de afdeling.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw opnamedatum, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de opnameplanning. Deze kunt u bereiken op werkdagen tussen 09:00 en 16:30 uur op tel: 0115-688604.

De medewerkers geven mij het veilige en prettige gevoel geen nummer te zijn maar een mens. En dat voelt goed!
Een tevreden patiënt

Wat neemt u mee?

Neem zelf uw toiletartikelen mee en een kamerjas, nachtkleding, ondergoed, pantoffels of badslippers. Washandjes en handdoeken krijgt u in het ziekenhuis. In uw kamer is beperkte ruimte om persoonlijke bezittingen op te bergen. Neemt u niet te veel geld of kostbaarheden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij diefstal of vermissing.

Verder neemt u mee:

 • Uw identiteitsbewijs
 • De laatste gegevens van uw ziektekostenverzekering
 • De geneesmiddelen die u thuis gebruikt. De verpleegkundige noteert de gegevens hiervan. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u medicatie van het ziekenhuis.

En voor zover in uw bezit:

 • Uw afsprakenkaart
 • Uw bloedgroepkaart
 • Uw anti-tetanuskaart (inentingskaart)
 • Uw dieetvoorschriften
 • Uw geneesmiddelenkaart
 • Uw donorcodicil
 • Uw pacemakerpaspoort
 • Een eventuele euthanasieverklaring

Contactpersoon thuis

In het kader van de privacy mogen artsen en verpleegkundigen alleen informatie geven aan één contactpersoon. Spreek daarom van tevoren met uw familie of vrienden af wie van hen informatie over u kan opvragen. Als u de naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon aan ons doorgeeft, kunnen wij zo nodig contact opnemen.

Één-, twee- of vierpersoonskamers en gemengd verplegen

Er zijn één-, twee- en vierpersoonskamers. In elke kamer wordt uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd. De medische noodzaak bepaalt in welk soort kamer u wordt verpleegd. Als u hier zelf van wilt afwijken, zijn daar kosten aan verbonden.

De mogelijkheid bestaat dat we patiënten bij een opname op een meerpersoonskamer "gemengd" verplegen, dus mannen en vrouwen op één kamer. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit bij uw specialist of bij het opnamebureau kenbaar maken. We houden hiermee dan rekening.

Voeding

's Morgens en 's avonds komt de voedingsassistent bij u met een broodbuffetwagen. U kunt zelf kiezen wat u neemt. Tussen de middag krijgt u een warme maaltijd. Wanneer u een dieet volgt, vegetariër bent of om religieuze redenen bepaalde wensen heeft, dan kunt u dit bij opname bekend maken. Er wordt dan voor een gepaste maaltijd gezorgd. Als u merkt dat het eten moeilijk gaat, kan in overleg met de specialist/verpleegkundige de voeding worden aangepast.

Met vragen over de voeding kunt u altijd terecht bij de voedingsassistent. Heeft u suggesties of opmerkingen over de voeding, dan horen wij dat uiteraard graag.

Wifi en mobiele telefoon

ZorgSaam biedt op haar ziekenhuislocaties overal gratis wifi aan. Dit betekent dat u met een laptop, tablet of mobiele telefoon eenvoudig toegang heeft tot het draadloos netwerk om te internetten, e-mail te bekijken of social media te gebruiken.

Het gebruik van een mobiele telefoon is geen probleem in de algemene ruimtes van de drie ziekenhuislocaties, zoals de centrale hallen en restaurants. Zet u alstublieft wel uw ringtone uit. In de technische zorggebieden als OK, IC en de afdeling Röntgen geldt een verbod op GSM-gebruik.

Rookverbod

Binnen ZorgSaam Ziekenhuis geldt een rookverbod.

Bloemen en planten

Een bloemetje op de kamer is fijn voor veel patiënten. In verband met de hygiëne moeten de  bloemen wel goed verzorgd worden (het bloemenwater dus regelmatig verversen). Planten zijn vanwege de hygiëne van de potgrond niet toegestaan.

Geneesmiddelenbeleid

Tijdens uw opname moet u gebruik maken van de medicijnen die u krijgt vanuit de ziekenhuisapotheek. Deze kunnen er anders uitzien dan de medicijnen die u thuis neemt. Als u het ziekenhuis verlaat, schakelt u weer over op de medicatie die u al had. Deze wordt  eventueel nog aangevuld met medicatie voorgeschreven door uw medisch specialist.

Logeermogelijkheden

Als u iemand heeft die u bijstaat als mantelzorger, kan die persoon als u dat wil bij u op de kamer blijven en slapen op een logeerbed. Vraag gerust meer informatie over de rol van mantelzorgers in het ziekenhuis (mantelzorgparticipatie) bij de verpleegkundige.

In bepaalde situaties is het mogelijk voor uw familie of kennissen om gebruik te maken van een logeerkamer. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u navraag doen bij een verpleegkundige op de afdeling.

Bezoektijden

U leest hier de bezoektijden van onze verpleegafdelingen.

Weer naar huis

Op deze pagina vindt u informatie wat te doen als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis.