Behandeling

ZorgSaam heeft binnen de ouderenzorg verschillende gespecialiseerde behandelaars in dienst. Met hun specifieke deskundigheid staan zij garant voor een optimale behandeling als u bij ons woont of verblijft. Behandeling is dan onderdeel van de zorg die aan u wordt gegeven. We kunnen hen inschakelen op één van onze ouderenzorglocaties of bij u thuis.

Bereikbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen

In verschillende regio's in Zeeuws-Vlaanderen kunt u als u thuis woont ook onze diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten inschakelen. De bedoeling is om dit uit te breiden voor geheel Zeeuws-Vlaanderen.

ZorgSaam - behandeling

Onze behandelaars 

Diëtetiek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Geestelijke zorg

Logopedie

Maatschappelijk werk

Psychologie

Revalidatie

Specialist ouderengeneeskunde