Onze geestelijk verzorgers leveren een bijdrage aan de totale zorg die wij bieden. Dit doen zij vanuit een gelovige dimensie in het algemeen en de christelijke traditie in het bijzonder. Zij hebben alle aandacht voor levens- en zingevingvragen. Zij zijn er voor iedereen: voor bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers als onze medewerkers. Dit ongeacht de geloofsachtergrond.  De geestelijk verzorgers zijn deskundigen als het gaat om rouw- en verlieservaringen en de verwerking daarvan. Eén van de kerntaken is het individuele gesprek. Daarbij is er altijd bijzondere aandacht voor de begeleiding van bewoners en familie in de laatste levensfase.

Meer informatie

U kunt bellen met één van onze geestelijk verzorgers via tel: 0114-381317.