Onze maatschappelijk werkers begeleiden familieleden en bewoners die in het verpleeghuis verblijven of de dagopvang  bezoeken. Hun aandachtsgebied is gericht op het omgaan met uw ziekte en alle daaruit voortvloeiende veranderingen in uw leven. Ook de mantelzorger kan bij een maatschappelijk werker terecht voor ondersteuning en begeleiding. Maatschappelijk werk beantwoordt vragen en geeft voorlichting en advies over financiële regelingen, bewindvoering en mentorschap. Ook begeleiden ze het ontslag naar huis en geven ze informatie en advies bij overplaatsing naar een andere (zorg)instelling.

Onze maatschappelijk werkers hebben daarnaast een rol bij:

 • Geriatrische revalidatie (kortdurende zorg)
 • Ouderenmishandeling

Video Kortdurende zorg

Contactgegevens

Annette Heijens

 • Tel: 06-23260228
 • Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
 • Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Patries Cabral

 • Tel: 06-10394367
 • Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
 • Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Rineke Reijnders

 • Tel: 06-53783392
 • Veerhoeklaan 7, 4501 AE Oostburg
 • Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Mandy Geelhoedt

 • Tel: 0114-381329
 • Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
 • Voornamelijk aanwezig op vrijdag