Binnen de ouderenzorg heeft de psycholoog verschillende taken in onderzoek,  advies en behandeling.

Onderzoek

Een psycholoog doet neuropsychologisch onderzoek om na te gaan of er sprake is van achteruitgang in de hersenfuncties en of dit bij een bepaald ziektebeeld zou kunnen horen, zoals dementie. Ook kan een psycholoog onderzoek doen naar stemming, persoonlijkheid, coping en gedrag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van testonderzoek, vragenlijsten, observaties en gesprekken met de cliënt en/of diens omgeving.

Advies

Binnen de ouderenzorg is er regelmatig sprake van onbegrepen gedrag. Onbegrepen gedrag omvat alle vormen van gedragingen van de cliënt die als moeilijk hanteerbaar worden ervaren door de cliënt en/of diens omgeving. Een psycholoog kan meedenken met de zorgmedewerkers en familie om samen te komen tot een goed dagritme of tot één benaderingswijze. Een psycholoog kan zich verdiepen in persoonlijke interesses, karaktertrekken en wensen van de cliënt. Observaties (soms door gebruik te maken van video opnames) kunnen worden ingezet om te komen tot een goed advies.

Behandeling

Mensen kunnen zich om allerlei redenen angstig of depressief voelen. Een psycholoog kan ondersteuning en behandeling bieden als het gaat om gedachten en gevoelens. Ook mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt kunnen bij de psycholoog terecht. Verder kan psycho-educatie gegeven worden om inzicht te geven in het ziektebeeld en de gevolgen daarvan voor de cliënt en/of diens omgeving.

Contactgegevens

Psychologen ouderenzorg
Postadres
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst

E-mail
psychologietoz@zzv.nl

In het ziekenhuis

Ook werken er binnen ZorgSaam psychologen vanuit het ziekenhuis.

Januari 2024