Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

In een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is het mogelijk om kopieën van een deel van uw medische gegevens bij ZorgSaam op te halen en in te lezen. Dit betreft met name uw medische basisgegevens en definitieve correspondentie en radiologieverslagen.

PGO

Digitale informatie-uitwisseling door zorgprofessionals en patiënten wordt steeds gebruikelijker. Dit kan onder andere in de vorm van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Een PGO is een app of een website. Hierin worden medische gegevens verzameld. De medische gegevens komen bijvoorbeeld van de huisarts, het ziekenhuis of een therapeut. Dit zorgt voor overzicht en zelfregie. Afhankelijk van de gekozen PGO kunnen de medische gegevens aangevuld worden met gezondheidsgegevens die zelf gemeten worden (bijvoorbeeld met een smartwatch).

Het verschil tussen een PGO en een patiëntenportaal

Een patiëntenportaal is gekoppeld aan een zorginstelling of een zorgverlener. Bij ZorgSaam bent u hier al mee bekend. Bij een PGO is het juist andersom. Een PGO is gekoppeld aan een individuele patiënt. De zorginstellingen en -verleners sluiten daar met hun zorginformatiesystemen op aan door informatie met de PGO uit te wisselen.

Voor wie is een PGO handig?

Iedereen kan gebruik maken van een PGO: als u bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt, maar ook als u gezond bent. Als u zwanger bent of een fanatieke sporter.

Hoe kiest u een PGO?

Er zijn verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). U vindt de PGO’s op www.pgo.nl of www.digitalezorggids.nl. Door aan te geven wat u belangrijk vindt in een PGO, kunt u filteren op PGO’s die aan deze criteria voldoen.

Ontwikkelingen van PGO’s

Op het moment van schrijven (september 2022) zijn PGO’s nog volop in ontwikkeling. Er zijn verschillende PGO’s  die allemaal net even anders werken. Hierdoor zullen er aanvankelijk nog verbeterpunten zijn t.a.v. volledigheid en samenhang van de gegevens. ZorgSaam levert de gegevens aan bij de PGO’s maar heeft geen invloed op de wijze waarop onze gegevens worden weergegeven in een PGO.

Meer informatie

Meer informatie over PGO’s vindt u op PGO.nl/zeeland

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de PGO? Stuur dan een e-mail naar PGO@zzv.nl of neem telefonisch contact op via 0115-67 7474  (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur).