Doe het vóór een noodgeval!

Ziekte, een blessure of een ongeval; het komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek, de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Als u ouder wordt of chronisch ziek bent, ziet u zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. Om u de juiste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.

Registreer uw keuze! Hoe geeft u toestemming?

ZorgSaam ziekenhuis vraagt u om toestemming. U kunt toestemming digitaal vastleggen via het patiëntenportaal (https://patient.zorgsaam.org). Uw toestemming wordt vastgelegd in uw elektronische patiëntendossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven via het patiëntenportaal als u voor uw kind gemachtigd bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven.

Handleiding

Er is een instructievideo en een handleiding gemaakt waarin u wordt verteld hoe u uw toestemming kunt registreren in het patiëntenportaal

Wat gebeurt er als u toestemming geeft?

ZorgSaam legt uw toestemming digitaal vast in uw dossier. Het is belangrijk dat u uw keuze vastlegt. Als u geen toestemming heeft gegeven voor het delen van medische informatie, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Hoe worden mijn gegevens gedeeld?

Andere zorgverleners kunnen uw medische gegevens niet zomaar opvragen, hiervoor zijn strikte regels opgesteld. ZorgSaam maakt gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Zorgverleners mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen deze gegevens inzien. En zij mogen dat alleen doen als het nodig is voor uw behandeling.

U kunt uw toestemming altijd weer wijzigen

U kunt uw gegeven toestemming altijd weer wijzigen. Dit doet u door op uw toestemming te klikken via het patiëntenportaal. Uw keuze wordt gelijk gewijzigd in uw elektronisch patiëntendossier.