De Eerste Hart Hulp (EHH) is een afdeling waar patiënten geholpen worden vanwege acute hartklachten zoals pijn op de borst, ritmestoornissen en/of kortademigheid. Een verpleegkundig specialist onderzoekt de patiënt op een mogelijke cardiologische aandoening. Als het nodig is, behandelen we de patiënt direct.

ZorgSaam-Eerste-Hart-Hulp