De meeste patiënten ontvangen graag bezoek tijdens hun verblijf in het ZorgSaam Ziekenhuis. We regelen dit op een veilige manier.

De tijden per afdeling

 • Bezoek aan de verpleegafdelingen is dagelijks welkom tussen 15:00 en 16:00 uur en tussen 18:30 en 20:00 uur.
 • Bezoek aan de IC is dagelijks welkom tussen 14:30 en 15:15 uur en tussen 19:00 en 20:00 uur.
 • Per bezoekuur mag de patiënt maximaal 2 gasten ontvangen.

Gezinsafdeling ZorgSaam

 • In de kraamsuites op de Gezinsafdeling is de partner doorlopend welkom. Broertjes en zusjes en een andere bezoekers zijn welkom in overleg. Bij vrouwen die moeten bevallen, mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn (verloskundigen en/of doula worden hierin niet meegerekend);
 • Als ouder van een opgenomen kind bent u natuurlijk altijd welkom op de Gezinsafdeling. Hiervoor gelden geen speciale bezoektijden. Anderen zijn welkom tussen 14.00 en 20.00 uur. Uw kind mag maximaal 3 bezoekers tegelijk ontvangen. Kinderen die geïsoleerd verpleegd worden, mogen in principe gewoon bezoek ontvangen. In verband met de rust van u kind en mogelijk infectiegevaar vragen wij u het bezoek met de verpleging af te stemmen. Pasgeboren kinderen zijn kwetsbaar, en bezoek is niet altijd in hun belang. Ouders kunnen ervoor kiezen hun bezoek te ontvangen in de familiekamer. Eén of twee bezoekers is voor een kind prettiger dan een kring van mensen om zijn bed. Probeer het onderling zo te regelen dat niet iedereen tegelijk op bezoek komt. Er kan altijd één ouder bij het kind blijven slapen, ook in de “isolatiebox”.

Dagverpleging snijdend

Vanaf 1 april zal het helaas niet meer mogelijk zijn om tijdens dagverpleging snijdend Terneuzen en Oostburg op bezoek te komen. We begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn, maar het is belangrijk voor de privacy en rust van onze patiënten.
U bent nog steeds welkom om de patiënt te begeleiden bij aankomst, tijdens het anamnesegesprek en bij het begeleiden van de patiënt naar zijn bed en eventueel helpen met installeren of omkleden.
Na dit moment vragen we u vriendelijk om de kamer te verlaten.
U kunt in de wachtkamer van de afdeling wachten of we bellen u zodra de patiënt opgehaald kan worden of geven de ophaaltijd door. Als de patiënt terug op de afdeling is, zal deze of een verpleegkundige u op de hoogte stellen. Er is echter één uitzondering: als tijdens het voorafgaande gesprek (POS-gesprek) is afgesproken dat u gedurende de dag als begeleider aanwezig mag zijn, blijft dit uiteraard van kracht.

Aanvullend

 • Per afdeling kunnen er aanvullende regels gelden. De bezoeker krijgt dan uitleg op de betreffende afdeling;
 • Op de Spoedeisende Hulp (SEH) is één begeleider toegestaan. Bij kinderen onder de 12 jaar zijn op de SEH twee begeleiders toegestaan. Bij patiënten met Covid-klachten is begeleiding toegestaan na aantonen van een negatieve PCR-test;
 • Bij terminale patiënten wordt het aantal bezoekers in overleg met de afdeling bepaald;
 • Bij palliatieve patiënten geldt een maximum van 2 bezoekers per keer;
 • Voor bezoek aan een (mogelijke) Covid-patiënt zijn er extra maatregelen i.v.m. persoonlijke bescherming. De bezoeker krijgt hier uitleg over op de betreffende verpleegafdeling;
 • De bezoeker (en huisgenoot) mag geen COVID-19 of influenza (griep) gerelateerde klachten hebben en in de afgelopen 10 dagen geen COVID-19 gerelateerde klachten hebben gehad.