De duur van het verblijf op de EHH is ongeveer 4 uur. Als er een extra bloedafname nodig is of als er aanvullend onderzoek gedaan moet worden, kan dit langer duren. Het verblijf kan ook langer duren als er nog overleg met de cardioloog nodig is. Binnen 24 uur heeft de patiënt aanvullende onderzoek en beoordelingen. De achterliggende gedachte is om hiermee te komen tot een snelle en passende behandeling van een plotseling hartprobleem (acuut cardiaal probleem). 

De verpleegkundig specialist, physician assistant of ziekenhuisarts handelt zelfstandig. Hij zal, na overleg met de cardioloog, zo nodig een passende behandeling inzetten voor de patiënt. Deze behandeling kan bestaan uit toedienen van medicatie of bij bepaalde hartritmestoornissen een electrocardioversie.  

Alle patiënten op de EHH liggen tijdens hun opname voortdurend aan de monitor. Hiermee wordt het hartritme, de bloeddruk, het zuurstofgehalte en de ademhaling ter plekke en op afstand door de hartbewakingsafdeling in de gaten gehouden. 

Indien mogelijk wordt de patiënt vanuit de EHH ontslagen. Dat betekent dat de patiënt voldoende behandeling in het ziekenhuis heeft gehad en thuis verder kan herstellen. Deze patiënten worden na enkele weken op de polikliniek gezien door de cardioloog. Als het nodig is, kunnen er nog verdere onderzoeken worden ingepland.  

Soms is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Patiënten die hoog complexe zorg nodig hebben worden overgeplaatst naar de hartbewakingsafdeling (CCU). Hoog complexe zorg is bijvoorbeeld bij hartinfarct, ademhalingsproblemen of gevaarlijke ritmestoornissen. De meeste patiënten die opgenomen worden gaan naar de verpleegafdeling cardiologie (A1). Een enkele keer wordt een patiënt doorverwezen naar een ander ziekenhuis of een ander specialisme binnen het ziekenhuis.