De Eerste Hart Hulp (EHH) is een zelfstandige afdeling van hetziekenhuisvoor patiënten met acute hartklachten of voor patiënten in acute situaties waarvan de oorzaak bij het hart te vinden is:  

Patiënten kunnen de volgende klachten hebben: 

 • Pijn op de borst; 
 • Ritmestoornissen of hartkloppingen; 
 • Kortademigheid; 
 • Onwel wording; 
 • Hoge bloeddruk. 

De EHH is er specifiek op gericht om medische zorg te leveren die niet van tevoren gepland is. Dat gebeurt vaak bij acute (plotselinge) situaties en instabiele patiënten.  

De EHH ligt naast de Spoedeisende Hulp (SEH). Deze afdelingen werken nauw samen. Op de EHH is plaats voor 5 patiënten. Bij drukte kan het voorkomen dat de patiënt op de SEH gezien wordt.  

De EHH is 7 dagen per week open. Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 – 23.00 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 08.30 – 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt de patiënt gezien op de SEH door de Ziekenhuisarts.  

Op de Eerste Hart Hulp werken verpleegkundig specialisten, een physician assistant en een ziekenhuisarts. Iedereen is gespecialiseerd in de cardiologie. Zij krijgen ondersteuning van IC-, SEH- of CCU-verpleegkundigen. Zij werken onder supervisie van de dienstdoende cardioloog. 

Hoe kom je op de Eerste Hart Hulp terecht?

Patiënten worden eerst door de ambulance opgevangen of melden zich aan bij een huisarts of huisartsenpost (HAP). Hier wordt de eerste beoordeling (triage) gedaan en een inschatting gemaakt naar de oorzaak van de klachten van de patiënt. Als de huisarts of de ambulanceverpleegkundige inschat dat de patiënt een acuut cardiologisch probleem heeft, wordt deze in overleg met de cardioloog doorgestuurd naar de EHH. Daar wordt de patiënt dan opgenomen. 

Als er op het hartfilmpje een acuut hartinfarct wordt gezien, dan wordt de patiënt rechtstreeks naar het interventie centrum (CIC) gebracht. De patiënt komt in dat geval niet op de EHH. 

Op de EHH wordt ook een inschatting gemaakt van de klachten van de patiënt. Patiënten met de meest acute klachten worden als eerste geholpen. De onderzoeken en het werk dat op een Eerste Hart Hulp gedaan wordt is heel divers.  

De volgende onderzoeken worden verricht bij een opname op de EHH 

 • Hartfilmpje (ECG); 
 • Bloedonderzoek; 
 • Lichamelijk onderzoek; 
 • Bewaking van de vitale functieszoals hartritme, bloeddruk, temperatuur en zuurstof saturatie. 

Indien nodig kunnen er extra onderzoeken worden gedaan: 

 • Röntgenonderzoek; 
 • Echocardiografie; 
 • Ergometrie oftewel fietsproef; 
 • Hartkatheterisatie.