De Eerste Hart Hulp (EHH) is een afdeling waar we patiënten met een (mogelijk) acute hartaandoening kortdurend (maximaal 24 uur) middels monitoring in de gaten houden. Speerpunt van de EHH is snelle diagnostiek en behandeling van patiënten met verdenking van hartklachten.

Binnen deze 24 uur beoordelen we de medische prioriteit van de patiënt. Voor het stellen van de juiste diagnose doen we aanvullende onderzoeken, zoals bloedonderzoek, hartfilmpje, fietsproef, echo hart. Als het nodig is, behandelen we patiënten kortdurend.

Medisch specialisten, huisartsen en ambulanceverpleegkundigen kunnen na overleg met de dienstdoende cardioloog patiënten aanbieden op de EHH. Vanaf de EHH worden patiënten naar huis ontslagen, opgenomen op de verpleegafdeling, opgenomen op de hartbewaking, doorverwezen naar ons Cardiologisch Interventie Centrum, verwezen naar een ander specialisme binnen ons eigen ziekenhuis of overgeplaatst naar een ander behandelcentrum.

Op de EHH werken negen verpleegkundig specialisten en een verpleegkundige. Samen met de dienstdoend cardioloog zijn zij verantwoordelijk voor het proces van diagnostiek en behandeling. De verpleegkundig specialist handelt zelfstandig en zal, na overleg met de cardioloog, zo nodig een passende behandeling inzetten voor de patiënt.

De EHH heeft vier bedden en is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend voor patiënten met een (mogelijk) cardiaal probleem. Jaarlijks nemen we er gemiddeld 1600 tot 2000 patiënten op.

Camerabewaking

De EHH is voorzien van camera’s. Deze zetten we alleen in voor de patiëntveiligheid. Als we gebruik maken van camerabewaking, lichten we de patiënt en/of diens familie hierover in. We nemen de beelden niet op.