KinderObesitasTeam is een uniek team!

Professionals die u en uw kind kunnen helpen bij het bereiken van een gezond gewicht werken hierin samen. Samen bepalen ze wat de beste behandelmethode voor uw kind is. Dat traject bespreken ze met u als ouder(s). Vier keer per jaar komt het team samen om de voortgang te bespreken en zo nodig de aanpak bij te stellen. In het KOT werken de volgende specialisten samen:

Kinderarts

De kinderarts heeft een centrale rol in het kinderobesitasteam. De kinderarts onderzoekt uw kind en bepaalt of er lichamelijke oorzaken en gevolgen zijn voor het overgewicht. Soms is het nodig dat er bloedonderzoek wordt gedaan. De kinderarts legt op een begrijpelijke manier uit wat de risico’s zijn van overgewicht. In het eerste consult wordt de mogelijkheid tot deelname aan het KOT met u en uw kind besproken.

Diëtiste en kinderpsycholoog

De diëtiste en de psycholoog werken nauw samen. De diëtist geeft uitleg over een gezond eetpatroon, passend bij de leeftijd van uw kind. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een daling van de Body Mass Index (BMI). Naast de gezondheidsrisico’s van overgewicht kan uw kind ook psychologische gevolgen van overgewicht ervaren. De psycholoog onderzoekt dit en brengt deze psychologische belasting in kaart. Daarnaast bespreekt zij met u hoe de gegeven adviezen binnen uw gezin passen. Ook kijkt ze of er in de thuissituatie belemmeringen zijn die ervoor zorgen dat de adviezen niet opgevolgd kunnen worden. Allebei de ouders moeten toestemming geven voor een consult bij de psycholoog.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut bepaalt de basisconditie van uw kind. Eerst wordt gekeken hoe de balans is, of er goed bewogen kan worden of dat daar beperkingen in zijn. Als het nodig is, wordt eerst de motoriek verbeterd. Daarna volgt een doorverwijzing naar een sportclub. Iedere regio in Zeeuws-Vlaanderen heeft een specifiek en gespecialiseerd bewegingsaanbod.Zo zijn er overal dichtbij huis mogelijkheden die passen bij uw kind met zijn/haar specifieke mogelijkheden of beperkingen.