Zwangerschap en bevalling zorgen voor een belangrijke en spannende periode in uw leven. Iedere zwangerschap en bevalling verloopt anders en we proberen dan ook om voor iedereen de juiste zorg te leveren. U en uw gezin staan centraal. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw beleving en wensen.

We streven er naar om ook bij acute situaties moeder en kind niet te scheiden. Naast de standaard kraamsuites zijn er de couveusesuites beschikbaar voor kinderen/pasgeborenen met speciale zorgbehoeften. Moeder en kind kunnen daar zo veel mogelijk samen zijn. Uiteraard proberen we ook de partner zoveel mogelijk bij de geboorte van het kindje te betrekken.

Binnen ZorgSaam werken verloskundigen en gynaecologen nauw samen. We werken met één systeem waarbij verloskundigen en gynaecologen samen een uniek zorgpad opstellen voor iedere specifieke zwangere om de zorg te geven die u en uw partner nodig hebben.

We zijn lid van de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en wij onderschrijven hun kwaliteitseisen en klachtenregeling. Al onze verloskundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV.

In geheel Zeeuws-Vlaanderen

De verloskundigen houden spreekuren op verschillende locaties binnen ZorgSaam. Je vindt ze in Hulst (Pallion), Oostburg en Terneuzen.

Verloskundig Samenwerkingsverband

Het verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen (VSZV) is een samenwerkingsverband tussen, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Vereniging Medische Staf Huisartsen, Kraamcentra, Jeugdgezondheidszorg en vrijgevestigde Verloskundigenpraktijk in Zeeuws-Vlaanderen.

In Zeeuws Vlaanderen is één verloskundig actieve huisarts. Deze huisarts verleent eerstelijns verloskundige zorg, thuisbevallingen en heeft een weekenddienstregeling met de verloskundigen van ZorgSaam. Onze eigen verloskundigen verlenen zowel eerste- als tweedelijns verloskundige zorg. Dit betekent dat zij zowel de gezonde zwangeren begeleiden als de zwangeren met een medische indicatie. Een groot voordeel hiervan is dat we continuïteit in de zorg waarborgen. Wanneer er zich bijvoorbeeld onverwachts iets voordoet tijdens je bevalling waardoor je verwezen wordt naar de tweedelijn (de bevalling wordt medisch en de gynaecoloog wordt eind verantwoordelijke) dan blijft dezelfde verloskundige jullie begeleiden! De verloskundige kunnen jullie tegenkomen tijdens de reguliere controles, de echo’s, de bevalling en in het kraambed.

De Gezinsafdeling beschikt over 7 ruime kraamsuites, 5 couveusesuites en verder voornamelijk éénpersoonskamers voor de zwangere of gynaecologische patiënt. In het Geboortecentrum wordt samengewerkt met Dé Provinciale Kraamzorg.