Het Wondexpertisecentrum heeft diverse multidisciplinaire teams gericht om de oorzaak van de wond te behandelen. Als complexe wonden niet genezen komt u bij de verpleegkundig specialist/wondconsulent terecht. Samen met het multidisciplinaire team wordt dan een behandelplan opgesteld.

De verpleegkundig specialist/wondconsulent coördineert niet alleen wondzorg in het ziekenhuis. Ook is er nauwe samenwerking met uw huisarts, de wijkverpleegkundige of de zorginstelling waar u verblijft. Ze zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor zowel patiënten en zorgmedewerkers.