Er wordt vaak gedacht dat de straling die vrijkomt bij röntgenonderzoek gevaarlijk is. De dosissen die gebruikt worden voor röntgenonderzoek zijn echter zo klein, dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden. Bovendien wordt altijd een afweging gemaakt of het onderzoek een wezenlijke bijdrage levert aan een diagnose.

Veiligheid

Onze medewerkers hebben een speciale opleiding gevolgd om stralingsonderzoeken te doen. Zij weten waar zij op moeten letten. Onze medewerkers mogen om veiligheidsredenen niet blootstaan aan straling. Daarom dragen zij loodschorten of staan achter een raam waarin lood verwerkt is. Lood houdt namelijk röntgenstraling tegen.

Uw familieleden of begeleiders mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Zo voorkomen we dat ze blootgesteld worden aan schadelijke straling. Ouders mogen tijdens een onderzoek bij hun kinderen blijven. Zij moeten dan een loodschort dragen en de instructies van onze medewerkers nauwkeurig opvolgen.

Zwangerschap en straling

Voor zwangere vrouwen kan röntgenonderzoek risico’s met zich meebrengen. Een kind in de baarmoeder is namelijk extra gevoelig voor de nadelige gevolgen van straling, met name in de eerste paar maanden van de zwangerschap. Als een onderzoek nodig is waarbij straling vrijkomt in de buurt van de baarmoeder, wordt van tevoren bekeken of er alternatieven mogelijk zijn. Soms kan het onderzoek ook worden uitgesteld. Als er geen straling in de buurt van de baarmoeder komt, is röntgenonderzoek meestal ongevaarlijk voor de zwangerschap. In sommige gevallen blijkt pas achteraf dat een vrouw zwanger was in de periode dat het röntgenonderzoek plaatsvond. Als de baarmoeder tijdens het onderzoek directe straling heeft gekregen, is het zinvol om contact op te nemen met de röntgenafdeling. Er kan dan een inschatting worden gemaakt van de dosis straling die het ongeboren kindje gekregen heeft. Meestal is deze echter zo laag, dat verdere maatregelen niet nodig zijn.

Vergunning

ZorgSaam heeft een vergunning voor het gebruik van ioniserende straling. Deze is verleent door de ANVS (Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming) en is terug te lezen op de website van de ANVS.