Op de Spoedeisende hulp werken ziekenhuisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch specialisten. Er wordt gewerkt met een triagesysteem. De verpleegkundige zal op grond van de ernst van de klacht of letsel bepalen op welke volgorde u door een arts wordt gezien. Het kan dus voorkomen dat iemand die later op de SEH arriveert dan u toch eerder wordt geholpen. U wordt ingedeeld in een urgentieklasse met een bepaalde kleurcode. Er zijn vijf klassen waarbij een tijd hoort waarbinnen u door een arts gezien wordt.

Urgentieklasses

Acuut (rood)

U wordt meteen geholpen.

Zeer urgent (oranje)

Het streven is dat u binnen 10 minuten door een arts wordt gezien.

Urgent (geel)

Het streven is dat u binnen 1 uur door een arts wordt gezien. Afhankelijk van omstandigheden kan deze tijd variëren.

Standaard (groen)

Het streven is dat u binnen 2 uur door een arts wordt gezien. Afhankelijk van omstandigheden kan deze tijd variëren.

Niet urgent (blauw)

Het is verantwoord als u langer moet wachten. We streven ernaar u binnen 4 uur door een arts te laten beoordelen. Een alternatief voor u kan zijn om contact op te nemen met uw huisarts.

Beetje raar om te zeggen van een opname maar bedankt voor de fijne tijd, het adequate handelen rondom de zorg voor mijn dochtertje! Een ouder van één van onze patiëntjes

Kinderen

Kinderen worden ook volgens dit systeem ingedeeld. Indien een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, wordt het kind als eerste geholpen. We zullen altijd proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de wachttijden.