Slaap kunnen we meten door elektroden op het hoofd te bevestigen. Op deze manier wordt hersenactiviteit gemeten en dat wordt dan weergegeven in een zogenaamd elektroencephalogram (EEG). Tijdens de slaap kunnen, afhankelijk van de klachten van een persoon, nog andere zaken gemeten worden zoals ademhaling, snurken, spierspanning, etc. Zo’n uitgebreid slaaponderzoek wordt ‘polysomnografie’ genoemd, het is evenwel niet altijd noodzakelijk om dit te verrichten.

Bij het Slaapcentrum Zeeland krijgt u alle gelegenheid uw verhaal te doen. Elke patiƫnt vraagt een eigen vorm van ondersteuning. De diagnose, behandeling en begeleiding worden volledig op uw zorgvraag afgestemd. Om na te gaan of er sprake is van een slaapstoornis en van welke aard en/of vorm kunnen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd.