Voor oncologie werken we nauw samen met andere ziekenhuizen. Wekelijks vinden patiëntbesprekingen plaats met ErasmusMC/Daniël den Hoed Kliniek Rotterdam, UZ Gent, St. Lucas Ziekenhuis Gent en Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI).

In deze besprekingen bekijkt een team van artsen de situatie van een patiënt om samen tot de best mogelijke behandeling voor die situatie te komen. De resultaten worden vervolgens besproken met de patiënt.

Veel voorkomende behandelingen kunnen in ZorgSaam ziekenhuis plaatsvinden zoals het toedienen van chemotherapie of hormonale therapie. Voor een aantal minder vaak voorkomende behandelingen zal worden verwezen naar andere ziekenhuizen. Een eventuele voor- of nabehandeling (chemotherapie voorafgaand of aanvullend aan een operatie) kan in ZorgSaam Ziekenhuis plaatsvinden. Ook controles na de behandeling kunnen meestal op de polikliniek van ZorgSaam gebeuren.

Specifieke behandelingen

  • Voor operaties aan de slokdarm-, maag of alvleesklierkanker verwijzen we naar UZ-Gent. Ook voor een operatie van uitzaaiingen in de lever wordt verwezen naar UZ-Gent. Een aantal operaties voor maagkanker kan ook plaatsvinden in het ziekenhuis in Roosendaal.
  • Voor gynaecologische operaties, zoals eierstokkanker of baarmoederkanker, verwijzen we naar het St. Lucas Ziekenhuis in Gent.
  • Voor een behandeling met bestraling wordt verwezen naar het ZRTI te Vlissingen. Intake en bestraling vindt plaats in Vlissingen, maar voor het spreekuur kunnen de patiënten in het ziekenhuis van ZorgSaam terecht. Iedere woensdag houdt één van de radiotherapeutisch-oncologen van het ZRTI spreekuur in Terneuzen.

ZorgSaam Ziekenhuis is onderdeel van het zogenaamde Embraze netwerk. Dit is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in Zuidwest Nederland. De ziekenhuizen werken samen met als doel de best mogelijke zorg dicht bij huis (zoveel mogelijk in de regio) te leveren, de kwaliteit van zorg continu te verbeteren en de kans op genezing verder te vergroten.

Verwijzing

Uw oncoloog bespreekt met u waarom een verwijzing naar een ander ziekenhuis nodig is en naar welk(e) ziekenhuis/ziekenhuizen verwezen kan worden. Wanneer u niet in een Embraze Ziekenhuis behandeld kunt worden, verwijzen we naar een academisch ziekenhuis. Wilt u liever in een ander ziekenhuis geholpen worden, dan bespreekt de oncoloog de mogelijkheden met u en zal u verwijzen naar het ziekenhuis van uw keuze.