Stichting KennisCentrum Orthopedie Zeeuws-Vlaanderen

Algemeen

In het KennisCentrum Orthopedie ZorgSaam wordt het ‘professionaliseren van onderzoek, onderwijs, innovatie, kwaliteitsregistratie, expertise-metingen en -bevordering voor het specialisme Orthopedie’ organisatorisch vormgegeven. Het KennisCentrum zal de niet direct productie gebonden activiteiten van de vakgroep en afdeling Orthopedie gaan uitvoeren. Het bevordert een regelmatige output van prestatie en uitkomst indicatoren, wetenschappelijke artikelen, nieuwe inzichten in efficiënte en kwalitatief excellente zorg en faciliteert het genereren van derde geldstromen voor onderwijs en onderzoek. Daarmee bevordert het KennisCentrum de kwaliteit van onderzoek, onderwijs en patiënten zorg door de vakgroep orthopedie en de ziekenhuis organisatie.

Organisatie

Het KennisCentrum Orthopedie Zeeuws-Vlaanderen is een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie en wordt gevormd door leden van de vakgroep Orthopedie. De dagelijkse en operationele aansturing van het KennisCentrum wordt uitgevoerd door de aangestelde coördinator van het KennisCentrum onder leiding van de vertegenwoordigers van de vakgroep Orthopedie.

Activiteiten

De activiteiten van het KennisCentrum worden als zodanig onderverdeeld in vier hoofdgroepen:

 1. Patiënt: verbeteren patiënt gericht handelen waarbij de patiënt centraal straat en waarbij gestreefd wordt naar verbetering van kwaliteit van zorg en behandeling. De zorg wordt om de patiënt heen georganiseerd met de patiënt als middelpunt;
 2. Innovatie &  Datamanagement: Het innoveren en verbeteren van de orthopedische behandeling en zorg kwaliteit met behulp van een database voor kwaliteitsregistratie, expertise-metingen, prestatie indicatoren en orthopedische management-informatie. Het ontwikkelen en evalueren van nieuwe zorg gerelateerde protocollen en behandelingen. Hierbij wordt gestreefd naar kosten efficiënt en kwalitatief goede orthopedische zorg;
 3. Onderwijs & Personeel: De overdracht van de kennis van de orthopedie, gericht op interne ondersteuners, externe ondersteuners en (huis)artsen. Dit met als doel kennis te delen en kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo nodig inhuren van expertise en ter ondersteuning van de werkzaamheden van het Kennis Centrum;
 4. Wetenschap: Het verrichten van – of ondersteunen bij toegepast klinisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek.

Inkomsten

De inkomsten van het KennisCentrum zullen worden gegenereerd uit de volgende bronnen:

 • Ondersteuning vanuit ZorgSaam als tegen prestatie voor innovatie en kosten reductie c.q. winstgevendheid van de vakgroep Orthopedie voor ZorgSaam, zogenaamde incentive;
 • Vergoedingen voor bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek (b.v. naar de effecten van prothesiologie);
 • Eventuele andere geldstromen (legaten, giften, etc.).

Wij hopen uiteraard dat er mensen of bedrijven zijn die de voortgang willen ondersteunen. U kunt daartoe contact opnemen met de voorzitter van de Stichting, dr. M.P. van de Kerkhove.

Leden

 • Dr. M.P van de Kerkhove, voorzitter
 • Dr. A. Karelse, secretaris
 • Drs. F. Cools, penningmeester
 • Drs. F. van den Berg, bestuurslid
 • Drs. F. Nijman, bestuurslid
 • L. Dekkers, bestuurslid
 • T. Groenewoud, bestuurslid

Contact

Tel: 0115-688446

Postadres

Stichting Kennis Centrum Orthopedie Zeeuws- Vlaanderen, Zeildijk 15, 4561 SH Hulst

 

De Stichting Kennis Centrum Orthopedie Zeeuws-Vlaanderen is notarieel vastgelegd en heeft KvK nummer 66166713.