Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land werken zij aan een samenleving en een omgeving waarin de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is. Ook hierin gaat het niet alleen om het kind zelf, maar om de omgeving van het kind: thuis(situatie), school, bewegen en media. Want een gezonde jeugd, begint bij de omgeving van het kind. De gemeente Sluis is bijvoorbeeld zo’n JOGG-gemeente. JOGG-teams zorgen voor meer draagvlak in de lokale politiek en zoeken naar samenwerkingen om te zorgen voor gezonde initiatieven op scholen, in sportverenigingen en in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan schoolfruit, gezonde snacks in sportkantines, sportbuurtcoaches en  drinkwaterpunten op centrale plaatsen in de gemeente.