Is de situatie levensbedreigend?

Bel tel: 112.

Dringend maar niet levensbedreigend?

Overdag

Neem contact op met uw huisarts.

Avond en weekend

Neem contact op met de Huisartsenpost (HAP) van Nucleus Zorg. Op de website van Nucleus Zorg leest u er meer over.