Hier leest u meer informatie over onze dagbehandeling oncologie en afdeling B2.

Dagbehandeling oncologie

Behandeling met chemotherapie vindt plaats op de dagbehandeling oncologie in ziekenhuislocatie De Honte in Terneuzen (route 44) of ziekenhuislocatie Antonius in Oostburg (afdeling 2). Naast chemotherapie voor oncologische aandoeningen wordt er ook chemotherapie toegediend bij longkankerpatiënten en bij hematologische vormen (leukemie, lymfklierkanker) van kanker. Ook vinden op deze afdeling andere poliklinische toedieningen van medicijnen plaats, bijv. bij patiënten met reuma of patiënten met een chronische darmziekte. Behandelingen met bloedtransfusie of het toedienen van een infuus voorafgaand aan een röntgenonderzoek (spoelen) vinden ook op deze afdeling plaats.

De behandeling vindt plaats in een relax fauteuil. In Terneuzen beschikt elke plaats over radio en televisie. Zowel in Oostburg en Terneuzen is er toegang tot Wifi. Er geldt op de dagbehandeling oncologie geen specifiek bezoekuur. Er kan iemand met u meekomen naar de behandeling. In verband met beperkte ruimte vragen we om niet meer dan twee personen mee te brengen. Het bezoek kan wel afgewisseld worden. Er is koffie, thee en bouillon beschikbaar voor u en voor uw bezoek. Tijdens de lunch wordt gezorgd voor soep met broodjes. Uw bezoek kan terecht in het restaurant of in de hal van het ziekenhuis.

Het volgende is besloten t.a.v. bezoek op de dagbehandeling oncologie. Indien gewenst kan bij de eerste behandeling 1 familielid/partner aanwezig zijn. Uitzondering hierop kan zij: mantelzorg dat vooraf besproken kan worden bij het intakegesprek. Wanneer er vervolgbehandelingen volgen kan desgewenst 1 familielid/partner wachten in de wachtkamer of het restaurant in de centrale hal.

Op de dagbehandeling zijn iedere dag (van maandag t/m vrijdag) oncologieverpleegkundigen aanwezig. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met kanker en chronische ziektes. Regelmatig werkt er een leerling of stagiair mee op de afdeling.

Patiënten die behandeld gaan worden met chemotherapie bezoeken eerst de oncologieverpleegkundige voor een voorlichtingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u alle informatie over de behandeling en de bijwerkingen en wordt in overleg met u een planning gemaakt voor de eerste behandeling. De informatie over de chemokuur krijgt u ook op papier mee naar huis.

Afspraak

De afspraak voor dit gesprek wordt gemaakt door de secretaresse van de oncoloog en de oncologieverpleegkundige zorgt dat er weer afspraken gemaakt worden voorafgaand aan de volgende chemokuur bij de oncoloog. U krijgt telefoonnummers van de afdeling mee zodat u, wanneer u last hebt van bijwerkingen of wanneer u vragen hebt, rechtstreeks met de oncologieverpleegkundige kunt overleggen.

Contactgegevens

Terneuzen

Route 44

Oncologieverpleegkundigen, tel: 0115-688770. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur.

Oostburg

Afdeling 4

Oncologieverpleegkundigen, tel: 0117-459176. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur

Indien er in Oostburg geen oncologieverpleegkundige aanwezig is, wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar de oncologieverpleegkundige in Terneuzen.

Afdeling B2

Op afdeling B2 worden (onder andere) patiënten opgenomen die door de oncoloog behandeld worden. De verpleegkundigen op deze afdeling hebben ruime ervaring met (oncologie)patiënten. De oncologieverpleegkundigen die op de dagbehandeling oncologie werken, zijn ook werkzaam op afdeling B2. Patiënten worden op afdeling B2 opgenomen wanneer er problemen ontstaan die niet poliklinisch of op de dagbehandeling kunnen worden behandeld. Soms wordt een patiënt opgenomen om ziektesymptomen te observeren of om verschillende onderzoeken te doen. Op afdeling B2 is uw eigen oncoloog uw behandelaar. Buiten kantooruren is er voor (acute) problemen altijd een ziekenhuisarts bereikbaar, die zo nodig met de dienstdoende specialist kan overleggen. Een opname vindt plaats wanneer uw oncoloog dat nodig vindt. Soms wordt dit met u afgesproken. Soms wordt dit in overleg met uw huisarts geregeld of via de spoedeisende hulp.