ZorgSaam Ziekenhuis ontving een pluim van Stichting Zorg voor Borstvoeding, die beoordeelt of een ziekenhuis een goed borstvoedingsbeleid heeft. In 2010 kregen we het WHO-UNICEF BFHI certificaat voor het eerst. In 2016 is het voor de tweede keer verlengd. We zijn hier dan ook erg trots op!

De WHO en UNICEF ontwikkelden Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. ZorgSaam Ziekenhuis onderkent het belang van deze vuistregels en draagt er zorg voor dat:

  1. Wij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
  5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
  7. Moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
  10. Wij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat wij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.