In ons ziekenhuis vinden wij het heel gewoon dat moeder en baby 24 uur bijeen blijven, dit noemen we rooming-in. Rooming-in doen we echter niet zomaar, het is belangrijk om vertrouwd te raken met elkaar voor hechting, veiligheid, welbevinden van moeder en baby en ook voor het opbouwen van de borstvoedingsrelatie.

Om de effecten van rooming-in te optimaliseren is het goed voor zowel ouders als baby om veelvuldig huid op huid te liggen bij de ouders.

In het verleden ging het er heel anders aan toe. Op de kraamafdeling lag moeder op zaal en de baby lag op de babykamer. De moeder van een wat oudere baby die opgenomen lag op de kinderafdeling sliep thuis. De moeder van een zieke pasgeborene mocht 10 dagen op de kraamafdeling verblijven en moest dan met ontslag.

Om de drie uur was er een voedingsmoment waarop alle kinderen naar de moeder gebracht werd of de moeder bezocht de baby op de kinderafdeling.

Liet een baby eerder zien en horen dat hij wilde drinken, moest deze maar wachten tot het ‘zijn’ tijd was. We noemden dat ‘zijn’ tijd maar eigenlijk was het de tijd van het ziekenhuis. Zijn tijd was al veel eerder. Baby’s tijd was op dat moment waarop hij, nog met de oogjes dicht, lag te smakken en zijn handjes naar zijn mondje bracht. Dit noemen we vroege hongersignalen. Helaas was er niemand in de buurt die dat kon zien of er aandacht aan besteedde, we hanteren immers voedingstijden. Tegen de tijd dat de baby naar de moeder mocht, was het soms al uitgeput en terug in slaap gevallen of waren de zachte vertederende kreetjes al overgegaan in overstuur krijsen. Veel baby’s dronken dan niet of moeizaam aan de borst, wat niet zelden leidde tot een negatieve invloed op de melkproductie en pijnlijke stuwing bij moeder.

De afgelopen jaren hebben we mogen zien en ervaren hoe fijn het is voor ouders en baby om in elkaars nabijheid te zijn. De meeste ouders worden in het begin wakker van elk geluidje en dat is precies waar het om draait. Het leren kennen van je baby en er vertrouwd mee raken. Je leert herkennen wat normaal is en kunt zo direct ingrijpen bij vreemde geluiden. Ouders die met hun baby op de kamer slapen, reageren al op de eerste ofwel vroege hongersignalen. Hierdoor wordt voorkomen dat de baby overstuur raakt, heel heftig gaat huilen en moeilijk te troosten is. De baby die bij ouders op de kamer ligt mag eerder aan de borst drinken. De baby drinkt dan wel wat vaker maar vaak ook korter wat prettiger is voor zowel moeder als baby en heeft een positieve werking op de melkproductie en de groei.

Het is goed om rooming-in ook thuis voort te zetten. Allereerst voor de veiligheid, met je baby dicht bij je kan je snel reageren als de baby aangeeft dat er iets aan de hand is. Stichting Wiegendood adviseert 6 maanden rooming-in of ten minste tot je kindje vlot kan omrollen en terug draaien.

Naast veiligheid is het ook heel knus en vooral gemakkelijk om met je baby op de kamer te slapen, je hebt hem zo gepakt om te voeden en verschonen.

 

Wij wensen jullie veel geluk samen, voor nu en in de toekomst!